Garantuojame geriausią kainą! 

Kompensuosime kainų skirtumą, pasiūlydami mažesnę kainą nei yra palyginamosios prekės pardavimo kaina.

„Kainos garantija“ taikoma Pigu.lt parduodamoms prekėms pažymėtoms specialiu „Kainos garantijos“ ženkliuku ir tik konkrečiam pirkėjui, įvykdžiusiam visas „Kainos garantijos“ pasiūlymo sąlygas. Palyginimo formą kviečiame užpildyti iki užsakymo pateikimo. Po užsakymo pateikimo analogiškų prekių kainų skirtumas nekompensuojamas.

Pateikus informaciją apie analogiškos prekės palyginamąją kainą, Pigu.lt neįsipareigoja pakeisti kainos, kuri taikoma analogiškai prekei Pigu.lt prekybos centre internete. Pigu.lt įsipareigoja tik kompensuoti kainų skirtumą „Kainos garantijos“ sąlygose nustatyta tvarka konkrečiam pirkėjui, kuris kreipėsi.

Kurioms prekėms taikoma „Kainos garantija“?

„Kainos garantija“ taikoma Pigu.lt parduodamoms prekėms pažymėtoms specialiu „Kainos garantijos“ ženkliuku. Visas prekes, kurioms taikoma „Kainos garantija“, galite rasti čia.

Su kuo galima lyginti?

 • Palyginamoji prekė turi būti parduodama vienoje iš Lietuvoje veikiančių parduotuvių, kurių sąrašas nurodomas čia. Lyginama tik prekės pardavimo kaina, be siuntimo ar kitų su prekės įsigijimu susijusių išlaidų;
 • Lyginama tik prekės pardavimo kaina, taikoma visiems suinteresuotiems asmenims, nevertinant lojalumo ar kitų klientų skatinimo programų suteikiamų nuolaidų;
 • Palyginamoji prekė siūloma įsigyti Lietuvoje su visais Lietuvoje taikytinais mokesčiais (pvz.: PVM).

Ar svarbu kokioje parduotuvėje bus rasta prekė?

Parduotuvė yra svarbu. Siekiant užtikrinti dalyvių sąžiningumą, Pigu.lt prekės kaina bus mažinama tik tuo atveju, jei palyginamoji prekė bus parduodama vienoje iš parduotuvių, kurių sąrašas nurodomas palyginamojoje paraiškoje ir čia.

Kada kainų skirtumas nėra kompensuojamas?

 • Kai norint gauti analogiškų prekių kainų skirtumo kompensaciją, palyginimo forma yra pildoma po užsakymo pateikimo;
 • Kai palyginamoji prekė yra neidentiška Pigu.lt parduodamai, t.y. Pigu.lt prekės visi parametrai turi būti vienodi su lyginamąja preke;
 • Kai palyginamosios prekės negalima įsigyti, pvz.: kai prekės faktiškai neįmanoma nusipirkti, nes pardavėjas negali įvykdyti užsakymo, kai prekė pateikiama kaip išparduota;
 • Kai palyginamoji prekė nėra nauja, pvz.: kai prekė yra naudota, brokuota, atnaujinta, taisyta, „pre-owed“, pažeista pakuote;
 • Kai palyginamajai prekei taikomos papildomos sąlygos, norint ją įsigyti mažesne kaina nei Pigu.lt, pvz.: mažesnė kaina nei Pigu.lt galioja su lojalumo kortele;
 • Kai prekės kiekis yra itin ribotas, pvz.: kai palyginamosios prekės kiekis yra labai mažas (iki 4 vnt.), taikomas išpardavimas, sandėlio likučių likvidavimas;
 • Kai palyginamosios formos vertinimo momentu palyginamosios prekės kaina yra analogiška parduodamos prekės kainai arba palyginamosios prekės kaina yra didesnė už parduodamos prekės kainą;
 • Siekiant išvengti piknaudžiavimo, klientas turi teisę įsigyti ne daugiau nei 4 vienetus tos pačios prekės su sumažinta kaina pagal „Kainos garantijos“ taisykles. 

Kaip nurodyti lyginamas prekes?

 • Šalia prekės, kuriai taikoma „Kainos garantija“, yra nuoroda į palyginimo formą, kurią kviečiame užpildyti PRIEŠ pateikiant užsakymą. Palyginimo formoje pateikiamas parduotuvių, kurių parduodamų prekių atžvilgiu taikoma „Kainos garantija“, sąrašas. Iš pateikto sąrašo turite pasirinkti parduotuvę su kurios parduodamos prekės kaina lyginama Pigu.lt parduodamos prekės kaina;
 • Palyginimas su fizinėse parduotuvėse parduodamomis prekėmis, daromas pateikiant nuotrauką, kurioje aiškiai matomas prekės kodas ir nurodyta konkreti parduotuvė (parduotuvės adresas), kurioje galima įsigyti lyginamąją prekę;
 • Tuo atveju, kai fizinėje parduotuvėje taikoma procentinė nuolaida ir tai neatsivaizduoja prekės kainoženklyje, turi būti pateikiamos dvi nuotraukos:
  • Nuotrauka, kurioje aiškiai matosi nuolaidos sąlyga bei procentas;
  • Nuotrauka, kurioje aiškiai matosi prekės kodas ir kaina.
 • Svarbu užpildyti visus palyginamosios formos laukelius teisingai bei teisingai nurodyti savo kontaktinius duomenis;
 • Gavus palyginamąją formą darbo dieną darbo valandomis (9:00 – 18:00) Pigu.lt palyginamąją formą ir kartu su ja pateiktą informaciją įvertins ir su Jumis susisieks per 1 darbo dieną. Jei forma pateikiama savaitgaliais arba ne darbo metu, bus įvertinta ir susisiekta per 1-2 darbo dienas.