Pirkinio draudimas

Kur ir kaip įsigyti draudimą?

Įsigyti pirkinio draudimą galite prekės puslapyje pažymėdami varnelę prie žodžių „Įsigyti draudimą“ (žiūrėti paveikslėlį žemiau) ir pasirinkdami norimą draudimo terminą. Taip pat įsigyti draudimą galite pirmame pirkimo žingsnyje, pažymėdami varnelę ir pasirinkdami terminą.

Ką daryti atsitikus įvykiui?

  • Per 3 kalendorines dienas praneškite apie draudžiamąjį įvykį įgaliotam atstovui Warranty Expert (UAB „Garantijų centras“) telefonu 8 700 33300 arba tinklalapyje https://warranty.expert/lt/
  • Išsamių draudimo sąlygų teiraukitės Pigu.lt: pagalba@pigu.lt arba kreipkiės į įgaliotą asmenį Warranty Expert (UAB „Garantijų centras“) telefonu 8 700 33300 arba tinklalapyje https://warranty.expert/lt/

Šiame informaciniame dokumente pateikiama informacija apie draudimo produktą – Pirkinio draudimą. Šis dokumentas neatspindi konkrečios Pirkinio draudimo sutarties sąlygų ir nėra draudimo sutarties dalis. Išsami Pirkinio draudimo ikisutartinė ir su draudimo sutartimi susijusi informacija pateikiama kituose dokumentuose: ADB „Compensa Vienna Insurance Group" Draudimo rūšies taisyklėse (Pirkinio draudimo taisyklėse, galiojančiose nuo 2021 05 01), draudimo pasiūlyme, draudimo sutartyje bei jos prieduose.

Kokia šio draudimo rūšis?

Ilgalaikio vartojimo prekių (pirkinio) draudimas nuo išorinio poveikio, įskaitant vagystę su įsibrovimu ir/ar plėšimą bei garantinių vidinių gedimų pasibaigus gamintojo garantijos laikotarpiui.