Populiariausi namų interjero prekių ženklai iki -30 % pigiau!

Siūlome pasinaudoti mūsų partnerio teikiamomis prekių surinkimo/pajungimo paslaugomis!

Jei nusipirkote prekę, kuri reikalauja papildomo darbo ją surenkant arba pajungiant, siūlome Jums kartu su preke užsisakyti ir meistro paslaugą (toliau – „meistro paslauga“ arba „paslauga“). Mūsų partnerių „Skubios paslaugos 24/7“ meistrai greitai ir kokybiškai surinks/pajungs Jūsų norimą prekę už prieinamą kainą!

Norėdami užsisakyti šią paslaugą, tiesiog pažymėkite varnelę prie Jūsų pasirinktos prekės pirmame užsakymo pateikimo žingsnyje, pateikite mums sutikimą perduoti nurodytus Jūsų duomenis šios paslaugos teikėjui. Meistras su Jumis susisieks, kai gausite prekę.

Užsakytos meistro paslaugos suteikimo tvarka:

  • Kai darysite prekių užsakymą, pažymėkite, kad pageidaujate meistro paslaugos.
  • Pažymėkite, jog sutinkate, kad mes perduotume Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą) paslaugą teikiančiam subjektui, kurio duomenys nurodyti sutikimo tekste;
  • Po to, kai prekių užsakymą atiduosime kurjeriui arba paruošime atsiimti, Jums išsiųsime meistro paslaugos užsakymo patvirtinimą el. paštu. Jūsų užsakymo duomenis perduosime ir meistro paslaugų teikėjui.
  • Per vieną darbo dieną nuo meistro paslaugos užsakymo patvirtinimo su Jumis susisieks „Skubios paslaugos 24/7“ atsakingas darbuotojas ir suderins darbų atlikimo laiką.

Meistro paslaugų kainos:

Vieno meistro atliekamos paslaugos kaina eurais (vieno meistro darbas) darbo dienomis nuo 8 val. iki 18 val., šeštadienį nuo 9 val. iki 15 val. yra:

Paslauga Kaina (Eur)
Meistro pirmo pusvalandžio darbas 12,00
Meistro valandos darbas 17,00
Meistro atvykimas mieste  6,00
Meistro nuvykimas pirkti detalių ar kitų darbui reiklingų medžiagų 6,00
Dviračio surinkimas Nuo 20,00
Arkinio ir kt. šiltnamio surinkimas, montavimas Nuo 40,00
Batuto surinkimas Nuo 20,00
Baseino surinkimas Nuo 20,00
Baldų surinkimas,montavimas

Taikomas valandinis

tarifas

TV montavimas, pakabinimas, tvirtinimas. nuo 15,00
Karnizų, paveikslų, veidrodžių, lentynų montavimas, perkėlimas į kitą vietą nuo 15,00
Spynos šerdeles keitimas nuo 15,00
Langų, durų sandarinimo juostų keitimas nuo 12,00
Elipsinio treniruoklio surinkimas, montavimas, tvirtinimas nuo 20,00
Bėgimo takelio surinkimas, montavimas nuo 25,00
Vandens maišytuvo (krano, čiaupo) pastatymas, pakeitimas, pajungimas, remontas nuo 15,00
Skalbimo mašinos pastatymas, pakeitimas, pajungimas, sumontavimas nuo 15,00 
Indaplovės pastatymas, pakeitimas, pajungimas, sumontavimas nuo 15,00
Unitazo (klozeto) pastatymas, pakeitimas, pajungimas, sumontavimas nuo 45,00 
Dušo kabinos pastatymas, pakeitimas, pajungimas, sumontavimas nuo 60,00
Vandens gyvatuko pastatymas, pakeitimas, pajungimas, sumontavimas nuo 24,00
Vandens skaitiklio pastatymas, pakeitimas, pajungimas, sumontavimas nuo 18,00
Vandens boilerio pastatymas, pakeitimas, pajungimas, sumontavimas nuo 24,00
Vonios pastatymas, pakeitimas, pajungimas, sumontavimas nuo 34,00 
Plautuvės, praustuvo (kriauklės) pastatymas, pakeitimas, pajungimas, sumontavimas nuo 19,00 
Garų surinkėjo pastatymas, pakeitimas, pajungimas, sumontavimas nuo 18,00 
Kanalizacijos valymas, atkimšimas nuo 50,00 
Apšvietimo (šviestuvų, lempų) sistemos montavimas, remontas, keitimas, perkėlimas į kitą vietą nuo 15,00 
Jungtukų, rozečių pajungimas, montavimas, remontas, keitimas, perkėlimas į kitą vietą nuo 12,00 
Elektros skydų, saugiklių, automatinių jungiklių montavimas, remontas, keitimas, perkėlimas į kitą vietą nuo 15,00 
Elektros įrenginių, prietaisų, elektrotechnikos, buitinės technikos, tokios kaip viryklės pajungimas, montavimas, remontas, keitimas nuo 15,00 
Darbo vietų ergonomikos gerinimas, sutvarkant prietaisų pajungimą ir laidų išvedžiojimą nuo 12,00 
Kiti elektriko darbai nuo 12,00 

* Jums pageidaujant, kad „Skubios paslaugos 24/7“  atliktų didesnės apimties darbus, suskaičiuosime ir pateiksime Jums preliminarią darbų atlikimo sąmatą.

Kitos meistro paslaugos teikimo sąlygos:

  • mažiausia užsakymo trukmė – pusė valandos;
  • laikas skaičiuojamas 0,5 val. (30 min.) tikslumu, apvalinant į didesnę pusę (dažniausiai darbai atliekami per 0,5 - 1 val.);
  • paslaugos teikiamos Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje;
  • atvykimui už miesto ribos taikomas € 0,29 už kilometrą tarifas;
  • nedarbo laiku taikomas € 8,68 antkainis už kiekvieną valandą;
  • už suteiktą paslaugą apmokama tiesiogiai meistrui grynaisiais pinigais, pilnai įvykdžius užsakymą (suteikus paslaugą).

Apie „Skubios paslaugos 24/7“:

„Skubios paslaugos 24/7“  – Jūsų namų gydytojas! Tai kvalifikuoti meistrai, atliekantys įvairius santechnikos, elektros prietaisų pajungimo, staliaus, tvirtinimo, montavimo ir kitus darbus pagal iškvietimus. 

Meistro paslaugų kokybė:

Visi nusiskundimai, susiję su meistro paslaugų suteikimu, priimami nagrinėjimui el. pašto adresu garantinis@pigu.lt. Pažymime, kad paslaugos teikėjas yra ne Pigu.lt, o šią paslaugą teikusi kita įmonė/meistras, tačiau padėsime spręsti iškylančias problemas, jei tokių įvyktų.

„Skubios paslaugos 24/7“ paslaugų teikimo taisyklės:

1. Bendrosios nuostatos:

1.1. Šios „Skubios paslaugos 24/7“ (toliau – „Paslaugų teikėjas“) paslaugų teikimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Paslaugų teikėjo ir Užsakovo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę užsakant tam tikrą Paslaugų teikėjo teikiamą paslaugą (toliau – „Paslauga“).

2. Paslaugos užsakymo sutarties sudarymo momentas:

2.1. Paslaugos užsakymo sutartis tarp Paslaugų teikėjo ir Užsakovo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Užsakovas, sutikęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsisakyti“.

3. Paslaugų teikėjas, teikdamas Užsakovui Paslaugą:

3.1. įsipareigoja kokybiškai ir laiku suteikti užsakytą Paslaugą;
3.2. įspareigoja suteikti Užsakovui būtiną informaciją, susijusią su Paslaugos suteikimu;
3.3. įsipareigoja veikti sąžiningai ir protingai, laikydamasis tai veiklos sričiai keliamų reikalavimų;
3.4. garantuoja tinkamą Paslaugos kokybę, įprastą šiai paslaugos rūšiai ir atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus;
3.5. per 3 (tris) darbo valandas nuo pranešimo apie Paslaugos užsakymą iš Pigu.lt gavimo apie tai informuoja Užsakovą elektroniniu paštu ir per 6 (šešias) darbo valandas nuo pranešimo apie Paslaugos užsakymą gavimo iš Pigu.lt telefonu suderina su Užsakovu Paslaugos suteikimo laiką;
3.6. nedelsiant raštu ar žodžiu informuoja Užsakovą apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti tinkamam Paslaugos suteikimui;
3.7. suteiktą Paslaugą ir apmokėjimą už ją patvirtina nustatytos formos dokumentais (darbų priėmimo-perdavimo aktu, pinigų priėmimo kvitu, kurių po vieną egzempliorių pateikiama Užsakovui).

4. Užsakovas:

4.1. pilnai atsako už savo veiksmus užsakant Paslaugą;
4.2. patvirtina, kad susipažino su Taisyklėse ir/ar užsakymo formoje pateiktomis Paslaugos teikimo sąlygomis ir patvirtintais įkainiais;
4.3. turi teisę atsisakyti užsakytos Paslaugos ir nutraukti sutartį Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais;
4.4. atliktus Paslaugų teikėjo darbus priima ir patvirtina šį faktą pasirašydamas nustatytos formos darbų priėmimo-perdavimo akte;
4.5. už suteiktą Paslaugą sumoka tiesiogiai Paslaugą suteikusiam Paslaugų teikėjo meistrui grynaisiais pinigais;
4.6. užtikrina, kad Paslaugų teikėjui bus suteikta galimybė suteikti užsakytą Paslaugą sutartu laiku, suteikia Paslaugų teikėjui tinkamam Paslaugos užsakymo įvykdymui būtiną informaciją ir prieigą;
4.7. nedelsiant raštu ar žodžiu informuoja Paslaugų teikėją apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti suteikti Paslaugą;
4.8. užsakydamas Paslaugų teikėjo teikiamą Paslaugą, sutinka su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis;
4.9. atsisakęs užsakytos Paslaugos, kai Paslaugų teikėjas tinkamai vykdo Taisyklėse numatytus įsipareigojimus, privalo padengti visas Paslaugų teikėjo išlaidas, tiesiogiai susijusias su Paslaugų teikėjo atvykimu į Paslaugos suteikimo vietą ir atliktais darbais, remiantis Paslaugos užsakymu ir jei darbai buvo pradėti vykdyti – atliktų darbų aktu.

5. Informacijos teikimas:

5.1. Visą informaciją, susijusią su užsakytos Paslaugos teikimu Užsakovui, Užsakovas pateikia Paslaugų teikėjui el. pašto adresu pastas@skubiospaslaugos.lt ir mobiliojo telefono numeriu  +370 606 63680.
5.2. Visą informaciją apie užsakytos Paslaugos vykdymo eigą Paslaugų teikėjas pateikia Užsakovui Paslaugos užsakymo formoje nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu.

6. Baigiamosios nuostatos:

6.1. Paslaugų teikėjas atliktiems darbams suteikia garantijas, numatytas Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse, išskyrus atvejus, susijusius su Užsakovo įsigytos prekės nekokybiškumu (broku) ar aplinkybėmis, sąlygotomis paties Užsakovo ar trečiųjų asmenų veiksmų.
6.2. Visi nesutarimai, ginčai, kylantys tarp Paslaugų teikėjo ir Užsakovo, sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.