Pasinaudokite mūsų partnerio „HoomTask“ meistrų paslaugomis, kurie surinks ir pajungs jūsų įsigytas prekes!

Jei nusipirkote prekę, kuri reikalauja papildomo darbo ją surenkant, sumontuojant ar pajungiant siūlome Jums kartu su preke užsisakyti ir meistro paslaugą (toliau – „Meistro paslauga“). Mūsų partnerių „HoomTask“ meistrai greitai ir kokybiškai surinks/pajungs Jūsų norimą prekę už prieinamą kainą!

Norėdami užsisakyti šią paslaugą, tiesiog pažymėkite varnelę prie Jūsų pasirinktos prekės pirmame užsakymo pateikimo žingsnyje, pateikite mums sutikimą perduoti nurodytus Jūsų duomenis šios paslaugos teikėjui. Meistrai su Jumis susisieks, po to, kai jūsų prekes suruošime išsiuntimui.

Meistro paslaugos suteikimo tvarka:

 • Kai darysite prekių užsakymą, pažymėkite, kad pageidaujate meistro paslaugos.
 • Pažymėkite, jog sutinkate, kad mes perduotume Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą) paslaugą teikiančiam subjektui, kurio duomenys nurodyti sutikimo tekste;
 • Po to, kai prekių užsakymą atiduosime kurjeriui arba paruošime atsiimti, Jums išsiųsime meistro paslaugos užsakymo patvirtinimą el. paštu. Jūsų užsakymo duomenis perduosime ir meistro paslaugų teikėjui „HoomTask“.
 • Per vieną darbo dieną nuo meistro paslaugos užsakymo patvirtinimo su Jumis susisieks „HoomTask“ atsakingas darbuotojas ir suderins darbų atlikimo datą, laiką, apimtis ir kainą.
 • Suderinus Meistro paslaugų apimtis ir kainą, „HoomTask“ atsiųs mokėjimo informaciją. Užduotis bus perduota vykdymui po apmokėjimo.

Meistro paslaugų kainos:

Baziniai „HoomTask“ paslaugų įkainiai Pigu klientams Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Paslaugų (darbų) kategorijos

Bazinė kaina (be PVM)

Apšvietimo įrangos montavimas ir prijungimas

35-40 eur/val.

Buitinės technikos montavimas ir prijungimas prie sistemų

50 eur/vnt.

Elektros įrangos keitimas, montavimas ir pajungimas

30-35 eur/val.

Inžinerinių sistemų montavimas ir prijungimas

35-40 eur/val.

Įvairių prietaisų pakabinimas, montavimas ir prijungimas

30-35 eur/val.

Lauko baldų surinkimas ir pastatymas

30-35 eur/val.

Lauko laisvalaikio prekių surinkimas ir pastatymas

35-40 eur/val.

Santechnikos prietaisų montavimas ir prijungimas prie inžinerinių tinklų

35-40 eur/val.

Smulkūs interjero detalių montavimo darnai

30-35 eur/val.

Sporto inventoriaus surinkimas ir pastatymas

35-40 eur/val.

Standartinių baldų surinkimas ir pastatymas

30-35 eur/val.

Kitos meistro paslaugos teikimo sąlygos:

 • Paslaugos teikiamos darbo dienomis tarp 8:00 ir 20:00. Tikslus laikas yra suderinamas su Užsakovu.
 • Mažiausia užsakymo trukmė – 1 valanda.
 • Laikas skaičiuojamas 0,5 val. (30 min.) tikslumu, apvalinant į didesnę pusę (dažniausiai darbai atliekami per 1 - 2 val.);
 • Standartiniai įkainiai galioja Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje, Alytuje, Tauragėje, Telšiuose, Utenoje, miesto ribose.
 • Atvykimui į kitus miestus arba už nurodytų miestų ribų, papildomai taikoma 0.60 €/km kelionės priemoka skaičiuojant nuo miesto ribos iki užsakovo adreso ir atgal.
 • Už suteiktą paslaugą apmokama per „HoomTask“ platformos mokėjimo nuorodą prieš paslaugų suteikimą.

Apie „HoomTask“:

„HoomTask“  – padarysime už jus! Tai kvalifikuoti meistrai, atliekantys įvairius santechnikos, elektros prietaisų pajungimo, staliaus, tvirtinimo, montavimo ir kitus darbus pagal iškvietimus. 

Meistro paslaugų kokybė:

Visi nusiskundimai, susiję su meistro paslaugų suteikimu, priimami nagrinėjimui el. pašto adresu garantinis@pigu.lt ir hello@hoomtask.com  
Pažymime, kad paslaugos teikėjai yra ne Pigu.lt, o šią paslaugą teikusi „HoomTask“ platforma bei platformoje registruoti meistrai, tačiau padėsime spręsti iškylančias problemas, jei tokių įvyktų.

„HoomTask“ paslaugų teikimo taisyklės:

1. Bendrosios nuostatos:

1.1. Šios „HoomTask“ (toliau – „Paslaugų teikėjas“) paslaugų teikimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Paslaugų teikėjo ir Užsakovo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę užsakant tam tikrą Paslaugų teikėjo teikiamą paslaugą (toliau – „Paslauga“).

2. Paslaugos užsakymo sutarties sudarymo momentas:

2.1. Paslaugos užsakymo sutartis tarp Paslaugų teikėjo ir Užsakovo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Užsakovas, sutikęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsisakyti“.

3. Paslaugų teikėjas, teikdamas Užsakovui Paslaugą:

3.1. įsipareigoja kokybiškai ir laiku suteikti užsakytą Paslaugą;
3.2. įspareigoja suteikti Užsakovui būtiną informaciją, susijusią su Paslaugos suteikimu;
3.3. įsipareigoja veikti sąžiningai ir protingai, laikydamasis tai veiklos sričiai keliamų reikalavimų;
3.4. garantuoja tinkamą Paslaugos kokybę, įprastą šiai paslaugos rūšiai ir atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus;
3.5. per 1 darbo dieną nuo pranešimo apie Paslaugos užsakymą iš Pigu.lt gavimo susisiekia su Užsakovu ir susiderina esmines Paslaugos detales: darbo pobūdis, apimtis, data, laikas, adresas ir kaina.
3.6. nedelsiant raštu ar žodžiu informuoja Užsakovą apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti tinkamam Paslaugos suteikimui;
3.7. suteiktą Paslaugą ir apmokėjimą už ją patvirtina nustatytos formos dokumentais (darbų priėmimo-perdavimo aktu, pinigų priėmimo kvitu, sąskaita faktūra kurių po vieną egzempliorių pateikiama Užsakovui).
3.8. Tuo atveju, jei dėl kokių nors aplinkybių „HoomTask“ specialistas nesuteikia Paslaugos, „HoomTask“ įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pasiūlyti Užsakovui alternatyvų sprendimą. Nepavykus susitarti dėl alternatyvaus sprendimo, „HoomTask“ ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas grąžina Pigu klientui už Paslaugas sumokėtą sumą.

4. Užsakovas:

4.1. pilnai atsako už savo veiksmus užsakant Paslaugą;
4.2. patvirtina, kad susipažino su Taisyklėse ir/ar užsakymo formoje pateiktomis Paslaugos teikimo sąlygomis ir patvirtintais įkainiais;
4.3. turi teisę atsisakyti užsakytos Paslaugos ir nutraukti sutartį Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais;
4.4. už Paslaugą sumoka iš anksto per Paslaugų teikėjo pateiktą mokėjimo nuorodą;
4.5. atliktus Paslaugų teikėjo darbus priima ir patvirtina šį faktą pasirašydamas nustatytos formos darbų priėmimo-perdavimo akte;
4.6. užtikrina, kad Paslaugų teikėjui bus suteikta galimybė suteikti užsakytą Paslaugą sutartu laiku, suteikia Paslaugų teikėjui tinkamam Paslaugos užsakymo įvykdymui būtiną informaciją ir prieigą;
4.7. nedelsiant raštu ar žodžiu informuoja Paslaugų teikėją apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti suteikti Paslaugą;
4.8. užsakydamas Paslaugų teikėjo teikiamą Paslaugą, sutinka su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis;
4.9. atsisakęs užsakytos Paslaugos, kai Paslaugų teikėjas tinkamai vykdo Taisyklėse numatytus įsipareigojimus, privalo padengti visas Paslaugų teikėjo išlaidas, tiesiogiai susijusias su Paslaugų teikėjo atvykimu į Paslaugos suteikimo vietą ir atliktais darbais, remiantis Paslaugos užsakymu ir jei darbai buvo pradėti vykdyti – atliktų darbų aktu.

5. Informacijos teikimas:

5.1. Visą informaciją, susijusią su užsakytos Paslaugos teikimu Užsakovui, Užsakovas pateikia Paslaugų teikėjui el. pašto adresu hello@hoomtask.com  ir mobiliojo telefono numeriu +370 606 63680.
5.2. Visą informaciją apie užsakytos Paslaugos vykdymo eigą Paslaugų teikėjas pateikia Užsakovui Paslaugos užsakymo formoje nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu.

6. Baigiamosios nuostatos:

6.1. Paslaugų teikėjas atliktiems darbams suteikia garantijas, numatytas Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse, išskyrus atvejus, susijusius su Užsakovo įsigytos prekės nekokybiškumu (broku) ar aplinkybėmis, sąlygotomis paties Užsakovo ar trečiųjų asmenų veiksmų.
6.2. Visi nesutarimai, ginčai, kylantys tarp Paslaugų teikėjo ir Užsakovo, sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.