Programa „Pirkite ir sutaupykite kitam pirkiniui“

Programa skirta Pigu.lt registruotiems vartotojams. Kiekvieną kartą perkant, 0,5 % pirkinio sumos Jums grįš PiguEurais. Sekite naujienas  akcijų laikotarpiu PiguEurais grįžta dar didesnė suma. Informaciją apie padidėjusią PiguEurų grąžą matysite prekės polapyje. Pirkite dabar!

PROGRAMOS TAISYKLĖS

I. Bendrosios nuostatos

1.  Programą „Pirkite ir sutaupykite kitam pirkiniui“ (toliau – Programa) organizuoja UAB „Pigu”, juridinio asmens kodas 300866792, buveinės adresas Laisvės pr. 75, Vilnius.
2.  Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Programos vykdymo sąlygas.

II. Programos taisyklės

3. Programoje dalyvauja visi fiziniai asmenys, užsiregistravę Pigu.lt (įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį) (toliau – Pirkėjai).
4. Pateikiant užsakymus prekybos centre internete Pigu.lt, klientui grąžinama 0,5 % visos išleistos sumos (prekių kainos). Pavyzdžiui, perkant prekes už 10 € – 0,05 € suma PiguEurais bus pervesta į Jūsų Pigu.lt paskyrą, o perkant už 100 € sumą – 0,5 € PiguEurais. Minimali grįžtančių PiguEurų suma lygi 0,01 €.
5. Vieno PiguEuro vertė yra lygi 1 € (vienam eurui).
6. Pirkėjui suteikiamų PiguEurų (toliau – Kaupiamoji nuolaida) suma apvalinama pagal matematines apvalinimo taisykles: jeigu po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, skaitmuo yra 5 arba didesnis negu 5, prie paskutinio skaitmens yra pridedamas 1, jeigu skaitmuo po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, yra mažesnis, negu 5, paskutinis skaitmuo lieka nepakitęs.
7. Pirkėjai Kaupiamąją nuolaidą į savo paskyrą elektroninėje prekybos centre internete Pigu.lt gauna tik užbaigę užsakymą, t.y., kai Prekė jau atsiimta ir už ją sumokėta.
8. Pirkėjų gauta Kaupiamoji nuolaida į grynuosius pinigus nekeičiama.
9. Programos metu ir Taisyklėse nustatyta tvarka Pirkėjui suteikta Kaupiamoji nuolaida galioja 3 (tris) mėnesius nuo suteikimo dienos.
10. Priklausomai nuo perkamos prekės kategorijos, PiguEurais padengti galima iki 30 % pirkinio vertės. Daugiau apie PiguEurus ir jų padengiamumą skaitykite čia.
11. Visa informacija apie UAB „Pigu” Kaupiamąją nuolaidą, įskaitant, bet neapsiribojant jų naudojimo tvarką, atsižvelgiant į šiose Taisyklėse numatytas išimtis, pateikima interneto puslapyje čia.
12. Papildomų akcijų metu, pirkėjai turi galimybę atgauti didesnę dalį sumokėtos sumos. Atgaunamos sumos procentas bei prekių kategorija ar kategorijos, kurioms yra taikoma papildoma akcija yra apibrėžiama kiekvienos akcijos metu. Atgaunamos sumos procentas yra skaičiuojamas nuo prekės kainos po nuolaidos. T.y. pirkėjui pritaikius nuolaidos kodą konkrečiai prekei, grąžinama suma bus skaičiuojama nuo galutinės prekės kainos už tą prekę.
13. Pigu.lt gali dalinti savo virtualius pinigus Pirkėjams – PiguEurus, kuriais galima atsiskaityti už pardavėjo Pigu.lt prekes. Atsiskaityti už kitų pardavėjų prekes PiguEurais galima, jei tokia galimybė yra nurodyta Pigu.lt svetainėje šalia konkrečių pardavėjų parduodamų prekių.

III. Kitos nuostatos

14. UAB „Pigu” turi teisę keisti Programos Taisykles ir sąlygas bet kuriuo metu, apie tai informuodama tokiu pačiu būdu, kaip buvo buvo paskelbtos šios Taisyklės.
15. UAB „Pigu” neatsako už jokius nuostolius, susijusius su Programos nutraukimu / sustabdymu / Programos sąlygų pakeitimu.
16. Asmenys, dalyvaujantys Programoje, patvirtina, jog besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir jose išdėstytomis Akcijos sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis.
17. Informacija apie Akciją teikiama:

  • Pigu.lt klientų aptarnavimo linija, tel.: +370 661 05555 (8-22 val.).
  • Elektroniniu paštu: pagalba@pigu.lt

Taisyklių redakcija galioja nuo 2021 05 28