Žaidimo „Pirkite ne mažiau nei už 25 EUR ir laimėkite prizą!“ (toliau – Žaidimas) taisyklės (toliau – Taisyklės)

1. Žaidimas

Pirkite ne mažiau nei už 25 EUR ir laimėkite prizą!

2. Žaidimo organizatorius

UAB „Pigu“, juridinio asmens kodas: 300866792, Laisvės pr. 75, Vilnius, telefono numeris: +370 661 05555, elektroninio pašto adresas: pagalba@pigu.lt (toliau – Organizatorius arba Pigu).

3. Kur vyksta Žaidimas

Pigu prekybos centre internete, adresu www.pigu.lt (toliau – Pigu prekybos centras internete).

4. Kas gali dalyvauti

Žaidime gali dalyvauti ir laimėti šie Dalyviai – visi fiziniai asmenys, Pigu prekybos centro internete registruoti vartotojai, pirkę prekių ne mažiau nei už 25 EUR.

5. Kaip dalyvauti Žaidime

Žaidimo galiojimo laikotarpiu, pirkdamas prekių ne mažiau nei už 25 EUR, Dalyvis pradeda dalyvauti Žaidime ir išreiškia savo sutikimą su Taisyklėmis. Taisyklės taikomos visiems prekių užsakymams, pateiktiems Žaidimo galiojimo laikotarpiu.

6. Žaidimo galiojimo laikotarpis

Žaidimas vykdomas 2022 m. vasario 23 d. iki 24 val.

7. Prizas/-ai

Žaidime bus galima laimėti 1 (vieną) Prizą. Prizas - DeLonghi kavos aparatas.

8. Mokesčiai už Prizą/-us

Visus su Prizu susijusius pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus mokėtinus mokesčius (įskaitant ir siuntimo išlaidas) sumoka Organizatorius.

9. Laimėtojas/-ai

Žaidimo galiojimo laikotarpiu Žaidime bus išrinktas 1 (vienas) Laimėtojas. Laimėti gali tik tie Dalyviai, kurie dalyvaus Žaidime šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

10. Kiek Prizų galima laimėti

Vienas Laimėtojas gali laimėti tik 1 (vieną) Prizą, nepriklausomai nuo to, kiek kartų dalyvavo Žaidime.

11. Prizo keitimas/perleidimas

11.1. Prizas į pinigus ar į kitus daiktus nekeičiamas.

11.2. Laimėtojas Prizo negali perleisti kitam asmeniui. Organizatorius Prizą suteikia tik Laimėtojui.

12. Kaip išrenkamas Laimėtojas

12.1. Laimėtojas (1 (vienas)) bus išrinktas atsitiktinės atrankos būdu.

12.2. Apie laimėjimą Laimėtojas bus informuojamas asmeniškai jo asmeninėje Pigu prekybos centro internete paskyroje įvestu vienu iš kontaktų (telefonu arba el.pašto adresu).

13. Kaip atsiimti Prizą

13.1. Jei Laimėtojas po informavimo apie laimėjimą nesusisiekia su Pigu per 3 (tris) kalendorines dienas, laikoma, kad Laimėtojas atsisakė priimti Prizą. Pigu turi teisę vietoje tokio asmens atsitiktinės atrankos būdu išrinkti kitą Laimėtoją.

13.2. Laimėtojui Prizas bus išsiųstas asmeniškai, Žaidimo laimėtojo asmeninėje Pigu prekybos centro internete paskyroje nurodytu gyvenamosios vietos adresu arba susisiekus su Laimėtoju jo nurodytu patikslintu adresu. 

13.3. Jei Laimėtojas nėra palikęs jokių kontaktų (telefono numerio ir/ar el. pašto adreso) savo asmeninėje Pigu prekybos centro paskyroje arba su juo nėra galimybės susisiekti, laikoma, kad Laimėtojas atsisakė priimti Prizą. Pigu turi teisę vietoje tokio asmens atsitiktinės atrankos būdu išrinkti kitą Laimėtoją.

14. Nesąžiningas dalyvavimas ir to pasekmės

Nustačius nesąžiningus Dalyvių veiksmus Žaidime, Dalyvio rezultatai yra anuliuojami, apie tai jam pranešus asmenine žinute jo jo asmeninėje Pigu prekybos centro internete paskyroje įvestu vienu iš kontaktų (telefonu arba el.pašto adresu). Žaidimo tikslais nesąžiningais veiksmais laikytina Taisyklių pažeidimas, taip pat sukčiavimo atvejai (Taisyklių  pažeidimus ir sukčiavimo atvejus nustato ir juos vertina Organizatorius vienašališku sprendimu).

15. Kas negali dalyvauti Žaidime

Organizatoriaus ir jo dukterinių bendrovių darbuotojai bei jų šeimų nariai Žaidime dalyvauti negali. Žaidimo tikslais šeimos nariais laikomi Organizatoriaus ir jo dukterinių bendrovių darbuotojai, jų sutuoktiniai (sugyventiniai) ir nepilnamečiai vaikai (įvaikiai).
16. Prizų ir Žaidimo taisyklių paketimai Organizatorius pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti Žaidimo Prizą/-us, Taisykles bei Žaidimo sąlygas apie tai viešai informavęs Pigu prekybos centre internete.
17. Asmens duomenų tvarkymas

17.1. Susisiekdamas su Organizatoriumi dėl laimėjimo, Laimėtojas turi nurodyti savo vardą, pavardę bei elektroninio pašto adresą. Šie duomenys bus renkami ir tvarkomi Žaidimo vykdymo metu (visu Žaidimo galiojimo laikotarpiu) Prizo perdavimo bei vidaus administravimo tikslais.

17.2. Žaidimo vykdymo ir Laimėtojo nustatymo tikslais Organizatorius tvarkys Dalyvių asmens duomenis, t.y., Laimėtojo asmens duomenys gali būti perduoti duomenų tvarkytojams, kurių paslaugomis naudojasi Organizatorius ir toks duomenų perdavimas yra būtinas aukščiau nurodytiems tikslams pasiekti.

17.3. Asmens duomenys, pateikti Žaidimo galiojimo laikotarpiu, bus tvarkomi tiek laiko, kiek yra būtina aukščiau nurodytiems tikslams pasiekti. Organizatorius Žaidime dalyvaujančio asmens duomenis taip pat gali tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, pastarajam su tuo sutikus.

17.4. Pigu gali pateikti informaciją Dalyviams apie žaidimus, kuriuose dalyvauja Dalyvis. Tokie informaciniai pranešimai nėra ir negali būti laikomi tiesioginės rinkodaros pranešimais.

17.5. Daugiau apie asmens duomenų tvarkymą galima rasti Pigu  privatumo politikoje, esančioje adresu: pigu.lt/lt/t/privatumo-politika-v1